Registreren

Belangrijk! Neem de bevestigingsmail mee om te registreren aan de balie. Vul ook uw voor en achternaam in.

Ondergetekende verklaart aan de Nieuwjaarsduik Zandvoort mee te doen op eigen risico. De stichting Nieuwjaarsduik Zandvoort is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of diefstal van eigendommen en eventueel klachten en/of blessures ten gevolge van de Nieuwjaarsduik.