Ok van Batenburg en stichting vaarwens

De Nieuwjaarsduik Zandvoort heeft dit jaar Stichting Vaarwens als goed doel geadopteerd.

Stel… je hebt de slechte tijding gekregen dat je ongeneeslijk ziek bent.

Stel… je loopt thuis rond om je laatste zaken te regelen, of je zit in een rolstoel, ligt in een ziekenhuis of je verblijft in een hospice… en je kunt er nog een dag uit om alleen met je naasten een geheel verzorgde vaardag te maken op een heerlijk schip.

Stichting Vaarwens regelt dat allemaal… GRATIS!

Stichting Vaarwens laat mensen in hun allerlaatste levensfase nog één dag, zonder zorgen, op het water beleven. Het liefst samen met hun naasten. Geheel verzorgd, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. De oprichters van de Stichting stellen hiervoor hun eigen boot ter beschikking, waar zij ook op wonen. Een groot aantal vrijwilligers en sponsors maakt deze dagen mogelijk. Tot nu toe zijn 625 vaarwensen uitgevoerd, waarvan 95 in 2018. Nog nooit zijn er in een jaar zo veel vaardagen geweest. Dit geeft aan hoeveel behoefte er is aan de vaardagen van Vaarwens

Op dit moment is Stichting Vaarwens bezig om een eigen schip te laten bouwen om daardoor nog meer mensen nog één onbezorgde dag te bezorgen, soms de laatste dag van hun leven. Drie vaarten per week is het maximum op dit moment. In 2018 moesten daardoor 12 uitbehandelde mensen teleurgesteld worden: de eerstvolgende mogelijkheid om te kunnen varen kwam voor hen te laat. Dat mag niet meer gebeuren, er gaat een eigen schip komen dat 7 dagen per week ingezet kan worden.

De verhalen van de gasten op de website van Stichting Vaarwens grijpen je aan. Je weet dat je nog maar kort te leven hebt, je bent uitbehandeld. En dan zijn er mensen die je, geheel vrijwillig, een prachtige dag bezorgen. En elke keer weer blijkt dat je op zo’n dag, soms de laatste dag van je leven, je zorgen kunt vergeten. Dat er ook nog gelachen kan worden.

Stichting Vaarwens neemt alle kosten voor de gasten voor haar rekening. Daarvoor is zij afhankelijk van sponsors. Het gaat om geld, veel geld: een eenmalig bedrag om de eigen boot te laten bouwen plus een terugkerend jaarlijks bedrag voor de exploitatie van de boot. Vaarwens wil nooit meer NEE hoeven zeggen en 7 dagen per week kunnen varen. En de vaartochten moeten gratis kunnen blijven. Er blijft niets aan een strijkstok hangen, alle vrijwilligers doen dit geheel belangeloos.

Soms komt het wel heel dichtbij. Stichting Vaarwens heeft vorig jaar Ok van Batenburg, de oprichter van de Nieuwjaarsduik Zandvoort, een onvergetelijke dag kunnen bezorgen. Samen met zijn partner en naasten heeft hij een dag beleefd waarin de zorgen naar de achtergrond verdwenen en het plezier de boventoon voerde.

Aan alle deelnemers van de Nieuwjaarsduik wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Bij de ingang en de inschrijving staan daarom Vaarwensvrijwilligers met een collectebus. Aarzel dus niet, geef gul!

Het verhaal van Ok van Batenburg staat op deze website: https://www.stichtingvaarwens.nl/verslagen-vaardagen/verslagen-vaardagen-2017/1203-vaarwens-526-op-27-9-2017